تفاهم یعنی نه اینکه رنگ موردعلاقه تون چیه!؟چه غذایی رو دوست دارین!؟و...یا بقول بچه ها همون بسیجی که رفته بود خواستگاری برگشت به خانوم گفت شهیدموردعلاقه تون کیه!؟!!
بعدهمون بسیجیِ یه شب قرص ایکس میخوره تا صبح وضومیگیره!اینها همش یه مشت چرته!
بلکه بقول دکترانوشه،تفاهم از سه تا "ت"تشکیل شده،(توانایی،تحمل،تفاوت ها)واگه خودتون و مشترک موردنظراین توانایی رو داشتین که زندگی خوب ورو به رشدی خواهید داشت
اگرمشترک مورد نظر در دسترس نبود(اصلا تو باغ نبود)یعنی طرف بدرد لای جرز دیوار هم نمیخوره!
حالا چطور باید اینو قبل ازدواج فهمید خودمم نمیدونم!یه سری راهها هست ولی من نمیدونم!هروقت فهمیدم بهتون میگم!
*نتیجه نداشتن این توانایی وازدواج|میشه ازدواج ها وطلاق های پی در پی!عامیانه بگم زندگی به گندکشیده میشه!البته عقل وخِرد هرانسانی هم شرطِ!